Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozmnožování
Tygr ussurijský nemá.
přesné období rozmnožování.
Samice v době říje označuje Obrazek
místa močí a drápe značky do
kůry stromů. Protože tygři mí-
vají rozsáhlé revíry, vydává se
samice častokrát sama na cesty i
a vyhledává partnera.
Samice je připravena k
páření pouze několik dnů, obvy-
kle tři až sedm. Během této I
doby opakují tygři páření mnohokrát
a zůstávají po celou
dobu pohromadě. Pak samec
samici opouští, aby si opět našel
jinou. Asi za 95-112 dnu se
na krytém míste rodí dvě až
čtyři slepá mláďata. Matka je
kojí a zpočátku je nenechává
samotná. Oči se mláďatům otevírají
asi za dva týdny, v té
době jim také začínají růst první zuby.
Ve stáří dvou měsícu opouštejí
vetšinou mláďata poprvé.Obrazek
svůj úkryt. Matka jim přináší
maso i přesto, že je nadále kojí,
a to až do stáří pěti či šesti měsíců.
V této době již bere mláďata
s sebou na lov. Již koťata
mají vrozenou schopnost uchopit
kořist za krk, od matky se
učí najít přesné místo, kam se
musí zakousnout. Tato průprava
pro budoucí samostatný lov
trvá celé měsíce. Nejčastejší
hrou tygrat jsou honičky a vzájemné
rvačky. I ty jsou pouze
soustavným nácvikem loveckých
metod. Približně ve stárí
jednoho roku vycházejí mláďata
poprvé sama na lov, aby si
ověřila techniku lovu, kterou se
doposud učila od matky. Již ve
stáří dvou let mohou ulovit vetší
kořist. Samice vodí svá mláďata
na lov až do doby jejich
pohlavní dospělosti. Teprve pak
jsou schopna samostatné existence.

Zvláštní přizpůsobení
Zimní srst tygra ussurijského oblastech. Je také jediným tygrem,
je žlutavá, narozdíl od který má ve slabinách
srsti letní, která je zbarvena čer- a na břiše až 5 centimetrů vyso-
venooranžově. Odstín světlé ký tukový polštár, který chrání
srsti dobře odpovídá sněhem jeho tělo před ledovým větrem
pokryté tajze. a extrémně nízkými teplotami.
Protože musí žít tygr ussurij- Lebka tygra je ve srovnání
ský v teplotách okolo minus s lebkou lva kratší v oblicejo-
45°C, má delší a hustší vé části, ale přitom mohutnější
srst než tygři, kteří žijí v teplých a širší v nostrální části.